Social Icons

Gallery

Je Váš život jako rozepsaná kniha? Začněte psát svou vlastní kapitolu.
OpenBook je modulová dřevostavba připomínající pootevřenou knihu, která nabízí variabilní možnosti využití vnitřního prostoru. OpenBook je nepopsaná kniha čekající na vaše myšlenky, životní vize a nápady. Můžete v ní bydlet nebo ji mít jako chatu. Nebo si v ní můžete zřídit showroom, kavárnu či lyžařskou školu, fantazii se meze nekladou. A co víc, dřevostavba může být mobilní, lze ji jednoduše přemisťovat z místa na místo. To všechno za zajímavou cenu a v harmonii s přírodou.

Is your life an OpenBook? Start writing your own story.
OpenBook is a modular wooden building that resembles an open book and offers flexible use of interior space. OpenBook is an empty book waiting for your thoughts, your life visions and ideas. You can live in it or use it as a weekend house. Or you can use it to set up a showroom, a cafe or a ski school, imagination has no limits. This wooden building can even be mobile, and can easily be taken from place to place. All this at an interesting price, and in harmony with nature.


EXTERIÉR ZEPŘEDU
EXTERIÉR ZBOKUEXTERIÉR NOČNÍINTERIÉR - HLAVNÍ MÍSTNOST
INTERIÉR - ZADNÍ MÍSTNOSTIINTERIÉR NOČNÍ
Boční stěny budovy působí jako jednotlivé listy knihy. Ve skutečnosti jsou to horizontální modřínové palubky, které vytváří unikátní vzhled objektu zvenku a velice příjemné prostředí uvnitř. Zadní stěna s přechodem mezi střechou a podlahou objektu působí jako hřbet knihy a zároveň slouží jako ochrana fasády před povětrností. Téměř půl metru široký pruh terasy podél ostatních tří stěn objektu může sloužit i jako lavice k posezení. Přední stěna budovy evokuje pohled dovnitř otevřené knihy a je celá prosklená. Hliníkové rolety před touto fasádou slouží k efektivní regulaci osvětlení a tepelných zisků ze slunečního záření. Takové řešení zajišťuje maximální energetickou soběstačnost objektu. Praktické spojení pultové střechy a zadní stěny umožňuje odvod a zachytávání dešťové vody bez okapů a svodů. Díky založení na zemních vrutech v případě přemístění OpenBooku na jiné místo zůstává pozemek bez újmy, téměř v původním stavu. OpenBook je zkrátka ideálním řešením pro milovníky přírody a přírodních materiálů, kteří rádi přizpůsobují svůj životní prostor rytmu svého života.

The side walls of the building resemble single pages of a book. In fact they are horizontal larch planks that give the building a unique look from the outside and provide a very comfortable internal environment. The rear wall, with the transition between the roof and the floor of the building, resembles the spine of a book, and also provides protection against bad weather conditions. The terrace strip, almost half a meter in width along the other three walls of the building, can serve as a bench to sit on. The front wall of the building looks like the inside of an open book, and it is all made of glass. The aluminum blinds in front of the facade efficiently control the light and heat gain from solar radiation. This design ensures maximum energy self-sufficiency of the building. The practical connection of the pent roof and the rear wall allows drainage and rainwater harvesting without the use of gutters and downspouts. The building stands on ground screws, so the plot beneath the OpenBook remains unscathed. If the building is later relocated, the ground beneath it will emerge almost in its original condition. OpenBook is simply ideal for lovers of nature and natural materials, who want to personalize their living space according to the rhythm of their life.

No comments:

Post a Comment

 

Firma | Company

Cambium-Projects s.r.o.
Stržná 292/57b
165 00 Praha 6 - Suchdol
IČ: 24694878, DIČ: CZ24694878

Kontakt | Contact

Ing. Lubomír Krov, Ph.D.: +420 723 311 804
Ing. arch. Julie Krovová: +420 732 539 794

Vzorový OpenBook:
Čisovice 254, 252 04 Čisovice
Kudy k nám? | How to get there?