Social Icons

2014/03/29

Cena Inženýrské Komory

OpenBook byl oceněn v soutěži pořádané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku CENY ČKAIT 2013 se uskutečnilo na Shromáždění delegátů ČKAIT v sobotu 29. března 2014. Součástí ocenění je skleněná trofej a finanční ohodnocení.

OpenBook was awarded in the competition organized by the Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in construction. The award ceremony was held on Saturday 29th March 2014. Part of the award is a glass trophy and salaries.

www.ckait.cz
stavbaweb.dumabyt.cz
www.skypaper.cz


 

Firma | Company

Cambium-Projects s.r.o.
Stržná 292/57b
165 00 Praha 6 - Suchdol
IČ: 24694878, DIČ: CZ24694878

Kontakt | Contact

Ing. Lubomír Krov, Ph.D.: +420 723 311 804
Ing. arch. Julie Krovová: +420 732 539 794

Vzorový OpenBook:
Čisovice 254, 252 04 Čisovice
Kudy k nám? | How to get there?